Am G
Chiều nay mấy kéo về, chiều nay mây đến đây
Dm Am
Mây âm thầm trôi rớt cơn mưa
Am F G
Hạt mưa bay khắp trời, tựa như trong mắt ai
Dm Am
Và bong bong cứ rớt xuống đây mãi tan rồi
Dm Am
Mưa hay nước mắt trong long tôi vỡ oà
G F
Rơi, khi em đã xa rồi

E
Tôi với tôi
Am F G
Chiều một người đã khuất, chiều một người ra đi
Dm Am
Cùng với cơn mưa não nề
Am F G
Còn một người đứng mãi, còn một người dưới mưa

Dm Am
Chia tay nhau sao em hỡi
Am F G
Trời còn buồn khóc mãi, để giọt sâu tuôn rơi
Dm Am
Xuống nơi không gian tĩnh lặng
Am F G
Và chuyện mình đã hết, vì người đành chia hai
G Am F
Tan theo bong bóng vỡ oà… vỡ oà

Dm Am
Và bong bong cứ rớt xuống đây như mãi tan rồi
D Am
Mưa hay nước mắt trong long tôi vỡ oà
G F
Rơi, khi em đã xa rồi

E
Tôi với tôi
Am F G
Chiều một người đã khuất, chiều một người ra đi
Dm Am
Cùng với cơn mưa não nề
Am F G
Còn một người đứng mãi, còn một người dưới mưa

Dm Am
Chia tay nhau sao em hỡi
Am F G
Trời còn buồn khóc mãi, để giọt sâu tuôn rơi
Dm Am
Xuống nơi không gian tĩnh lặng
Am F G
Và chuyện mình đã hết, vì người đành chia hai

Dm Am
Chia tay nhau sao em hỡi
Am F G
Chiều một người đã khuất, chiều một người ra đi
Dm Am
Cùng với cơn mưa não nề
Am F G
Còn một người đứng mãi, còn một người dưới mưa

Dm Am
Chia tay nhau sao em hỡi
Am F G
Trời còn buồn khóc mãi, để giọt sâu tuôn rơi
Dm Am
Xuống nơi không gian tĩnh lặng
Am F G
Và chuyện mình đã hết, vì người đành chia hai
G Am F
Tan theo bong bóng vỡ oà… vỡ oà